February 21, 2024
Өлгий сумын нийт аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагууд 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаа 2...
Өлгий сумын 4 дүгээр багийн иргэдээс ирсэн гомдол мэдээллийн дагуу Өлгий сумын Байгаль хамгаалагч Х.Сулуушаш, А.Дамысбек, тус...
Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хот тохижуулах албанаас аймгийн төв талбайн гэрэлтүүлэгийг шинээр солих ажлыг гүйцэтгэж...
Өлгий сумын Засаг даргын 2023.11.17-ны өдөр гаргасан захирамжийн хүрээнд Өлгий сумын багийн Засаг дарга болон Хот тохижуулах...
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх, тэдэнд тулгардаг асуудлыг ярихад юун түрүүнд хүртээмжтэй, саадгүй орчин гэдэг зүйлийг заавал хөндөх...